Какво е рейки

 

Какво е рейки

 


Рейки е преоткрита преди близо 80 години от японеца Микао Усуи като начин за оздравяване на ума и тялото възоснова на Универсалната енергия. Макар и да се заражда в Япония , Рейки добива международно признание и се разпространява по цял свят като дар на Всемирния разум да ни помогне да възстановим равновесието в  природата и в себе си.

Западната наука през миналия век откри чрез квантовата теория , че всичко е енергия.

РЕЙКИ е древна система за естествено изцеление на духа и тялото, при която целителят се явява посредник при използването на космическата енергия Рейки. Рейки се влива и преминава през канала открит при настройките до ръцете на целителя и от там се предава на хора, животни, растения и др.

  • Рейки увеличава потенциала на жизнената енергия давайки енергия на всички органи и системи в организма,
  • Рейки не отрича и добре се съчетава с многобройните лечебни методи и с официалната медицина.
  • Рейки създава баланс на енергиите в тялото и ауричното поле, което е важно за физическото и душевното здраве Освобождава се стреса
  • Рейки спомага за освобождаване от отрицателни емоции, мисли и чувства,
  • Рейки няма никаква религиозна насоченост и не противоречи на никое религиозно вярване. Не изисква никакви режими, диети, упръжнения, ритуали, отказване от любими неща и др
  • Рейки създава Хармония и Любов в междуличносните отношения в семейството, в ра-ботния колектив и др
  • Рейки активизира очистителните процеси в организма
  • Рейки е напълно безопасно, както за приемащия така и за провеждащия енергията
  • Рейки привежда всички елементи на физическото и фините тела в цялост – хармония, баланс – в естественото им заложено от природата състояние.
  • С Рейки може да се работи от разстояние за хора, животни, растения ,ситуации и т.н.