нашето заедно

OFF

ДА СМЕ ЗАЕДНО НЕ ЗНАЧИ ДА СМЕ ВЪВ ФИЗИЧЕСКО ПРИСЪСТВИЕ ЕДИН ДО ДРУГ
ДА СМЕ ЗАЕДНО ЗНАЧИ ДА ВИБРИРАМЕ НА ЕДНА ЧЕСТОТА НЕЗАВИСИМО КОЙ КЪДЕ Е
НАУЧИЛИ СМЕ ТОЛКОВМА МНОГО ЗА СЕБЕ СИ, ЗА ВИБРАЦИИТЕ,ЗА СВЕТА
НЕКА ПРИЛОЖИМ НА ПРАКТИКА ВСИЧКО ТОВА И ЗАДЪРЖИМ ВИСОКА ВИБРАЦИЯТА
незабравяйте осмото измерение- там се създава всичко,дръжте намерението
дръжте волята си за по- радостен и щастлив живот за себе си , за мен, за всички
НИЕ СМЕ ЗАЕДНО В ЕДИННАТА ИНФОРМАЦИОННА МРЕЖА , НЕ СТЕ САМИ, ВСИЧКИ СМЕ ТАМ